चार दिवसांपासून बेपत्ता आसलेल्या ६० वर्षाच्या वृध्दचा मृतदेह आढळला
जामखेड प्रतिनिधी
जामखेड शहरातील संताजीनगर भागातील एका ६० वर्षे वयाच्या वृध्दाचा बेपत्ता आसलेल्या वृध्दाचा मतदेह शहरातील अमरधाम परीसरातील विटभट्टी जवळ आढळून आला. सदरचे वृध्द इसम हे गेल्या चार पाच दिवसांपासून आपल्या घरातुन बेपत्ता होते.
अंबादास रामभाऊ काळे, वय ६० वर्षे रा. संताजीनगर, जामखेड आसे मृतदेह सापडलेल्या वृध्द इसमाचे नाव आहे. या बाबत अधिक माहिती अशी की जामखेड शहरातील अमरधाम येथील विटभट्टीच्या जवळील शेतात एका वृद्ध इसमाचा मृतदेह पडलेला होता. आज दि २४ रोजी दुपारी एक मुलगा या परीसरात आला असता त्याला सदरचा मृतदेह दिसुन आला. यानंतर ही घटना जामखेड पोलिसांना समजली व त्यांनी त्याची पहाणी केली. तसेच हा मृतदेह कोणाचा आहे याचा शोध घेण्यासाठी सोशल मिडीयावर याबाबत ची माहिती टाकली.
यानंतर संताजी नगर भागातील एक वृद्ध इसम देखील चार पाच दिवसांपासून आपल्या घरातुन बेपत्ता झाला होता. त्यामुळे नातेवाईकांनी अमरधाम परीसरातील ठिकाणी असलेल्या मृतदेहाची पहाणी केली असता सदराच्या मृतदेहाची ओळख पटली. अंबादास रामभाऊ काळे, वय ६० वर्षे रा. संताजीनगर, जामखेड आसे मृतदेह सापडलेल्या वृध्द इसमाचे नाव आहे. मात्र संताजीनगर भागातून सदरचे वृध्द अमरधाम परीसरात कसे आले व मृत्यू नेमका कोणत्या कारणाने झाला हे अद्याप समजु शकले नसुन पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत. याबाबत जामखेड पोलीस स्टेशनला अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here